TRANSMUTACJE 2021 Festiwal Korespondencji Sztuk / Galeria ZPAP Okręg Toruński, Polska, 2021

TRANSmutacje 2021 Festiwal Korespondencji Sztuk / Galeria ZPAP Okręg Toruński, Toruń, Polska, 2021.

Kuratorzy wydarzenia: Wojciech Kowalczyk, Przemysław Obarski.
Koordynatorzy: Marian Stępak, Adam Nowaczyk.

Termin: 10-30.09 - 2021.

----------------------------------

TRANSmutations 2021 Arts Correspondence Festival / ZPAP Gallery Torun District, Toruń, Poland, 2021.

Curators of the event: Wojciech Kowalczyk, Przemysław Obarski.
Coordinators: Marian Stępak, Adam Nowaczyk.

Term: 10-30.09 - 2021.