Zawirowania - malarstwo i spektakl.

Edyta Dzierż, Zawirowania - malarstwo, Galeria Autograf, Warszawa, 2010.
Spektakl - Edyta Dzierż malarstwo i Iwona Jędruch muzyka, ze scenografią świetlaną.

Film: harmoniamundi8.
Fotorelacja: Galeria Autograf.