Źródło - malarstwo.

Edyta Dzierż, Źródło - malarstwo, Galeria Centralne Oko, Poznań, 2015.

Fotorelacja: Galeria Centralne Oko, Alicja Twa, archiwum artystki.