W przestrzeni zmysłów - performance.

Edyta Dzierż, W przestrzeni zmysłów - performance, Muzeum w Koszalinie, 2013.

Film: archiwum artystki.
Fotorelacja: archiwum artystki.