MY BODY MY HOME, Collective Internacional and Online exhibition, Hiszpania, 2022.

MY BODY MY HOME, Collective Internacional and Online exhibition, Hiszpania, 2022.

projekt: Tangled Looks | Networking Glances | @networking.glances 

 

Moje prace"
1. Me'1, 2021, acrylic +collage
2. Me'2, 2021, acrylic +collage

"Moje ciało jest moim domem - jest odbiciem i obrazem moich myśli, obrazów, uczuć, energii... Wysyłam i wybieram tu to, co najlepsze z otaczającej rzeczywistości.  Doświadczenia abstrakcyjne i realistyczne ze świata znajdują tu swoją formę, materializują się i przekładają na doświadczenia w ciele i umyśle."♦️♦️"My body is my home - it is a reflection and an image of my thoughts, pictures, feelings, energy ... / Edyta Dzierż

 

O projekcie:Projekt kulturalny Miradas Enredadas | Networking Glances jest koordynowany przez profesor Fabiane Pianowski z Research Group on Visual Arts in Study (AVE) w Instytucie Literatury i Sztuki Federalnego Uniwersytetu Rio Grande (ILA/FURG) i wspiera studentów studiów sztuk wizualnych Centrum (Statek). Są to artystyczne rozmowy e-mailowe na różne tematy. W tej edycji MY BODY MY HOME ludzie z różnych stron świata są zaproszeni do nadsyłania zapisu wizualnej poetyki z izolacji,   uwięzienia będącego skutkiem pandemii Covid-19 poprzez stworzenie zbiorowej,międzynarodowej i internetowej wystawy na portalach społecznościowych Instagram oraz Facebook.

 

_____________________________________________________________

MY BODY MY HOME, Collective Internacional and Online exhibition, Spanish, 2022.

project: Tangled Looks | Networking Glances | @networking.glances 

 

1. Me'1, 2021, acrylic +collage
2. Me'2, 2021, acrylic +collage

"I send and select here what is best from the surrounding reality. Experiences abstract and realistic from the world find their form here, materialize
and translate into experiences in the body and mind" / Edyta Dzierż

 

About the project:
Culture Project "Tangled Looks / Miradas Enredadas  | Networking Glances"  is coordinated by Professor Fabiane Pianowski of the Research Group of Visual Arts in Studies (AVE) of the Institute of Letters and Arts of the Federal University of Rio Grande (ILA/FURG) and has the support of students from the Nucleus of Studies in Visual Arts (NAVE). They are calls for e-mail art on different topics. In this edition, MY BODY MY HOUSE , people from different parts of the world are invited to present poetic visual records of the isolation resulting from the Covid-19 pandemic for the creation of a collective, international and online exhibition on the social networks.