Mostra Internazionale Di Mail Art / Avellino, Włochy, 2023.

Mostra Internazionale Di Mail Art /Avellino, Włochy, 2023.

Kurator: Genoroso Vella

380 prac zainspirowanych Picassem, 313 artystów z 41 krajów świata w  filozoficznym miejscu Caffeoveggenza / Via Brigata Avellino 192, Avellino, Włochy.

Termin: 09-30.06.2023
Inauguracja 09.06.2023 , godz. 18.00 z krytyczną interwencją autorstwa Raffaelli De Stefano.

--------------------------------

380 works inspired by Picasso, 313 artists from 41 countries in the world philosophical site Caffeoveggenza / Via Brigata Avellino 192 / Avellino, Italy.

Date: 9-30 JUNE 2023
Inauguration 9 JUNE 2023 at 6 pm. with a critical intervention by Raffaella De Stefano.