3RD INTERNATIONAL ANNUAL ART FESTIVAL 2021 / VIDYASAGAR ART GALLERY, Indie, 2021.

3RD INTERNATIONAL ANNUAL ART FESTIVAL 2021, VIDYASAGAR ART GALLERY, Indie, 2021.

Miejsce / VENUE : AT VIDYASAGAR ART GALLERY, INDIA
Czynna / EXHIBITION DATE : 23 to 24 OCTOBER 2021

 

Page : https://www.facebook.com/ThirdEyeArtistGroup

Twitter : https://twitter.com/thirdeyeartist

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9xGg4bL-dw9ebB1-JadfFA

https://thirdeyeartists.com/.../3rd-international-annual.../

ORGANIZED BYTHIRD EYE ARTIST GROUP, INDIA

www.thirdeyeartists.com

thirdeyeartristgroup@gmail.com

_________

O projekcie / About project:

https://www.unfoldbangla.com/international-art.../article/

"Możliwość zobaczenia znanych artystów z różnych krajów na dwudniowej międzynarodowej wystawie i warsztatach artystycznych organizowanych przez Third Eye Artist Group.

Raport Unfold Bangla:

 Trzecia doroczna międzynarodowa wystawa i warsztaty malarskie odbędzie się w Vidyasagar Art Gallery w Asansol z inicjatywy Third Eye Artist Group. Wystawa potrwa dwa dni 23 i 24 października. Obecni będą wybitni artyści Priyadarshini Basu, Nilotpal Bhattacharya, sędzia sesji okręgowych Perth Chakraborty, Sheetal Ganguly (prezydent Bengali Academy Asansol i były dyrektor TDB College), dr Arunav Sengupta.

Jak co roku warsztaty te będą wystawą o globalnym ociepleniu i przyrodzie. Chociaż artyści zagraniczni nie mogli być obecni z powodu przepełnienia, przysłali swoje zdjęcia. Będą na wystawie. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace 75 artystów z całego świata. A 35 artystów będzie fizycznie obecnych w programie. Grupa Artystów Trzeciego Oka pokryje koszty zakwaterowania, wyżywienia, wystaw, wszystko dla artystów. To platforma promocji młodych artystów. Organizują go prezes organizacji Anshuman Saha, redaktor Somnath Biswas i współredaktor Arun Barman w obecności międzynarodowych artystów.

Organizatorzy mają nadzieję, że spodoba się wszystkim artystom i miłośnikom sztuki w Zachodnim Bengalu, w tym Asansol. Będzie można zobaczyć wszystkie wspaniałe dzieła sztuki z kraju i zagranicy.

Bo oprócz Indii będą dzieła sztuki z Rumunii, Jordanii, USA, Kosowa, Bangladeszu, Nepalu, Tajwanu, Polski, Ghany, Haiti, Iraku, Turcji, Egiptu..."

______

"The opportunity to see famous artists from different countries at a two-day international exhibition and art workshops organized by the Third Eye Artist Group.

 Unfold Bangla Report: The third annual international exhibition and painting workshop will be held at the Vidyasagar Art Gallery in Asansol on the initiative of the Third Eye Artist Group.  The exhibition will last two days on October 23 and 24.

 Prominent artists from Priyadarshini Basu, Nilotpal Bhattacharya, Perth Chakraborty District Session Judge, Sheetal Ganguly (President of Bengali Academy Asansol and former director of TDB College), Dr. Arunav Sengupta will be present.

 As every year, the workshop will be an exhibition about global warming and nature.  Although foreign artists could not be present due to overcrowding, they did send their photos.  They will be on display.  The exhibition will present works by 75 artists from around the world.  And 35 artists will be physically present on the program.  The Third Eye Artist Group will cover the costs of accommodation, meals, exhibitions, everything for the artists.  It is a platform for the promotion of young artists.  It is organized by the president of the organization Anshuman Saha, the editor of Somnath Biswas and the co-editor of Arun Barman in the presence of international artists.

 The organizers hope it will appeal to all artists and art lovers in West Bengal, including Asansol.  You will be able to see all the wonderful works of art from home and abroad.

 Because apart from India, there will be works of art from Romania, Jordan, USA, Kosovo, Bangladesh, Nepal, Taiwan, Poland, Ghana, Haiti, Iraq, Turkey, Egypt ..."