Ogólnopolska Interdyscyplinarna Wystawa FALA - edycja: DROGA / Galeria Bałtycka, Koszalin, 2022.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Wystawa FALA - edycja: DROGA / Galeria Bałtycka, Koszalin, 2022.

16. edycja Wystawy Interdyscyplinarnej FALA
Temat: Droga 16. edycja wystawy interdyscyplinarnej FALA

Miejsce:  Bałtycka Galeria sztuki i Galeria Amfiteatr w Koszalinie.
Termin: 25.11. - 31.12.2022

Wernisaż: 25.11. 2022 rok godzina: 18:00.

Mój obraz "Droga#10" /akryl na płótnie, 40x50 cm, 2022.

 

O wystawie:

16. edycja „Fali” to przede wszystkim spotkanie artystów i ich indywidualnych postaw twórczych z widzem. Zebrane na wystawie prace pokazuje prace, które zerwały z najczęściej konwencjonalnym pojmowaniem sztuki i skupiają się na powstających w ostatnim czasie pracach tworzonych najczęściej w nieformalnych nurtach artystycznych. Wystawa prezentuje dzieła, które poprzez poszukiwanie form i strategii wypowiedzi artystycznej adekwatnej do aktualnych czasów. Tematem przewodnim tegorocznej wystawy fala jest DROGA.

Wystawa adresowana jest do każdego widza zainteresowanego sztuką współczesną, szczególnie zaś do tych, którzy chcą zrozumieć sztukę i artystów awangardowych.

 

W wystawie będzie brało udział około 40 artystów: Agata Pełechaty, Agnieszka Sieńkowska, Adreas Guskos, Ania Sieńkowska, Beata Cedrzyńska, Beata Maria Orlikowska, Dariusz Przewięźlikowski, Dawid Pieniawski, Dorota Kęstowicz, Edyta Dzierż, Ela Stankiewicz, Greta Grabowska, Grzegorz Funke, Jacek Kanior, Jakub Wilczyński, Janusz Zigmański, Katarzyna Jantoszak, Katarzyna Zwolak, Tomasz Majewski, Marcelina Cedrzyńska, Marcin Jędrzak, Arek Marcinkowski, Mirek Koprowski, Mariusz Krół, Mirek Synak, Monika Zawierowska – Łozińska, Dorota Popowicz – Majewska, Krzysztof Rapsa, Wal Jarosz, Wojtek Szwey, Zuzanna Darosz, Ksenia Andrejewna, Oktawia vel Kodziejczyk, Grzegorz Otulakowski, Anna Cwojdzińska, Hanka Krasińska – Eberhardt, Ola Gołdyn – Witkowska, Paulina Kminikowska, Blanka Kętowicz.

 

--------------------------------------------------------------------

I invite you on November 25, 2022 at  18:00 to Koszalin to the Baltic Gallery for the Nationwide Interdisciplinary Exhibition WAVE, This year's edition is under the slogan: ROAD.

You will be able to see great, diverse works ... my painting "Droga #10" /acrylic on canvas:40x50 cm, 2022/ is also available to watching.

 

ABOUT THE EXHIBITION: The 16th edition of "Wave" is primarily a meeting of artists and their individual creative attitudes with the viewer. The works collected at the exhibition show works that have broken with the most often conventional understanding of art and focus on recently created works, most often in informal artistic trends. The exhibition presents works that, through the search for forms and strategies of artistic expression, are adequate to the current times. The theme of this year's wave exhibition is ROAD. The exhibition is addressed to every viewer interested in contemporary art, especially to those who want to understand art and avant-garde artists.

40 artists participate in the exhibition.

 

Radio_about exhibition