TELEPORTAION 1 Art Postcard / DAP Gallery, Warsaw, Poland, 2022

TELEPORTAION 1 Art Postcard / DAP Gallery, Warsaw, Poland, 2022.

Projekt pokazuje 183 prace (malarstwo, grafika, kolaż, rzeźba) 95 artystów z Polski, Indii, Austrii, Taiwanu, Azerbejdżanu, Ukrainy, Iran i USA.

 Katalog projektu dostępny jest na:www.absolutearts.in

 

Fotorelacje: Marcin Sutryk, Łukasz Bojanowski, archiwum organizatora.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELEPORTAION 1 Art Postcard / DAP Gallery, Warsaw, Poland, 2022.

The project shows 183 artworks (painting, graphics, photography, collage, sculpture) 95 artists from Poland, India, Austria, Taiwan, Azerbaijan, Ukraine, Iran and the USA.

 

The project catalog is available at:www.absolutearts.in

 

Więcej fotorelacji / Photo report from the exhibition:

Photos: Marcin Sutryk, Łukasz Bojanowski, the organizer's archive.

TELEPORTATION 1 _photos

TELEPORTATION 1_phots / Łukasz Bojanowski