Stany wewnętrzne - malarstwo.

Edyta Dzierż, Stany wewnętrzne - malarstwo, Galeria U, Warszawa, 2016.

Fotorelacja: Galeria U.