LET'S MAKE A SPACE NO TO WAR, International Virtual Exhibition, Meksyk, 2022.

LET'S MAKE A SPACE NO TO WAR, International Virtual Exhibition, Meksyk, 2022.

21.03.2022
Organizatorzy: A Maria Del Carmen Vargas Cardenas  Cardenas and  MAE  Movimiento de Arte Emergente Mexico.

 

"Na usta cisną mi słowa polskiego pisarza Stefana Żeromskiego „Moje szczęście zawiera się w jednym słowie: WOLNOŚĆ”
Edyta Dzierż

_________________________________________________________________________________________

LET'S MAKE A SPACE NO TO WAR, International Virtual Exhibition, March 21st 2022, Mexico, 2022.

The organizers: A Maria Del Carmen Vargas Cardenas  Cardenas and  MAE  Movimiento de Arte Emergente Mexico.

 

"On my lips I hear the words of the Polish writer Stefan Żeromski "My happiness is contained in one Word: FREEDOM"
Edyta Dzierż