Sun Boats, Międzynarodowy cykl wystaw sztuki - wirtualne i we wnętrzach Nilowych statków / Minya, Egipt, 2021.

Niezwykłe wydarzenie w mieście Królowej Nefertiti i Króla Akhenatena - Międzynarodowa wirtualna Wystawa Sztuki "Sun Boats" / Minya, Egipt, 2021.

Pierwsze artystyczne forum turystyki i promocji artystycznej z udziałem przedstawicieli 60 krajów na całym świecie rozpoczyna się w listopadzie nad brzegiem Nilu w prowincji Al-M'ad Al-Fani.

Projekt zakłada cykl wystaw sztuki w formie wystaw wirtualnych i we wnętrzach statków nilowych. Wydarzeniom będą towarzyszyć konferencje.

Esmael Bakr - organizator i kurator projektu.

_____________________________________________________________

An extraordinary event in the city of Queen Nefertiti and King Akhenaten - The International Virtual Exhibition Of Art "Sun Boats"/ Minya, Egypt, 2021.

 The first artistic forum for tourism and artistic promotion involving representatives of 60 countries around the world kicks off in November on the banks of the Nile in the al-m'ad al-fani province.

 

The project involves a series of art exhibitions in the form of virtual exhibitions and in the interiors of Nile ships. The events will accompany the conference.

Esmael Bakr - organizer and art curator.

 

_____________________________________

Więcej o projekcie / More about the project:

Sun Boats Wystawy EGIPT 2021

Działania pierwszego technicznego forum promocji turystyki i sztuki, z udziałem przedstawicieli 60 krajów świata, rozpoczną się w listopadzie przyszłego roku znad brzegów Nilu w Gubernatorstwie Forum Technicznego.

Grupa wystawiennicza New Sun Boats ogłosiła, że pomysł forum pojawił się po tym, jak prezydent Abdel Fattah El-Sisi wystąpił z inicjatywą ożywienia sztuk plastycznych i zwrócenia uwagi na egipskiego artystę ze względu na jego pozycję jako plastyka. Przez wieki w ramach zainteresowania państwa sztuką jako jedną z najważniejszych miękkich sił i ambasadorem Egiptu za granicą.

Spektakl będzie najpierw online, a prace artystów z całego świata będą wyświetlane na gigantycznych ekranach na Nilu Corniche w guberniach Egiptu z widokiem na Nil, a zaczynając od Minya Governorate, miasta królowej Nefertiti. i król Echnaton.

Trwają również przygotowania do zorganizowania sympozjum obejmującego 20 krajów i artystów, warsztatów oraz wystawy zbiorowej na łodziach turystycznych.

Ismail Abu Bakr, reżyser telewizyjny, kompozytor i właściciel idei Sun Boat Shows, mówi, że jest to osobista i interaktywna inicjatywa z moimi przyjaciółmi-artystami w Egipcie i poza nim, mająca na celu przywrócenie miasta Nefertiti w Minya. Mapa turystyczna ma na celu aktywizację świadomości wizualnej odbiorców sztuk plastycznych.

 

 Sun Boats Exhibitions  EGYPT 2021

The activities of the first technical forum for tourism and artistic promotion, with the participation of representatives from 60 countries around the world, will be launched next November from the banks of the Nile River in the Technical Forum Governorate.

The New Sun Boats exhibition group announced that the idea of the forum came after President Abdel Fattah El-Sisi issued an initiative to revive plastic arts and pay attention to the Egyptian artist due to his position as a plastic artist. Through the ages, within the framework of the state's interest in art as one of the most important soft powers and an ambassador for Egypt abroad.

The show will be online first, and the works of artists from all over the world will be displayed on giant screens on the Nile Corniche in the governorates of Egypt overlooking the Nile River, and starting in Minya Governorate, the city of Queen Nefertiti. and King Akhenaten.

Preparations are also underway to hold a symposium that includes 20 countries and artists, workshops and a group exhibition inside the tourist boats.

Ismail Abu Bakr, a TV director, composer and owner of the idea of the Sun Boat Shows, says that it is a personal and interactive initiative with my artist friends inside and outside Egypt, with the aim of bringing back the city of Nefertiti in Minya. The tourist map aims to activate the visual awareness of the recipients of the fine arts.

 

_____________________

Wystawa / Exhibtion: 

Exhibition.

Ciasteczka są wyłączone
włącz je aby zobaczyć filmy Youtube!
">Film about a film.