Edyta Dzierż

Natura to mój stymulator malarskiego poznania.
To jej bogactwo różnorodnych aluzji prowokuje mnie!
Dostarcza mi sieć ukrytych połączeń: koloru, światła,
formy, struktury/faktury oraz dźwięków i przestrzeni.
Kojarzę realne odniesienia i abstrakty w obrazy
realistyczno-abstrakcyjne.
Zajmuję się malarstwem, performance, live painting.