Landscape / International Contest & Exhibition / Art Room, 2021

Mój obraz "SMUGA ŚWIATŁA" (akryl na płótnie, 90x120 cm) otrzymał Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie i wystawie "Landscapes" Art Room Contemporary Gallery.

" (...) Galeria Art Room otrzymała zgłoszenia z wielu krajów świata: USA, Niemiec, Kanady, Włoch, Francji, Australii, Malezji, Nowej Zelandii, Norwegii, Rosja, Japonia, Korea Południowa, Austria, Wielka Brytania, Polska, Chiny i Tajwan. Temat Krajobrazy w tym konkursie obejmował różnorodność typów, stylów i środków przekazu (olej na płótnie, akryl, olej na płótnie, fotografia, pastel, technika mieszana, akwarela, technika cyfrowa). Do oceny dzieła sztuki zastosowano następujące kryteria oceny: kreatywność, interpretacja tematu, oryginalność i jakość sztuki, ogólny projekt, wykazanie zdolności artystycznych i użycie medium. 
Jury zdecydowało o wyborze 181 prac do umieszczenia na wystawie.  (...)"

My paintings "STREAK OF LIGHT" (acrylic on canvas, 90x120 cm) received Honorable Mention awards in the international contest "Landscape" ART ROOM Contemporary Gallery.

"...Art Room Gallery has received applications from many countries around the world: USA, Germany, Canada, Italy, France, Australia, Malaysia, New Zealand, Norway, Russia, Japan, South Korea, Austria, Great Britain, Poland, China and Taiwan. The topic Landscapes in this competition covered a variety of types, styles and media (oil on canvas, acrylic, oil on canvas, photography, pastel, mixed media, watercolor, digital). The following evaluation criteria were used to evaluate a work of art: creativity, topic interpretation, originality and quality of the art, overall design, demonstration of artistic ability and use of the medium.
The jury decided to select 181 works. .."

 

 Zapraszam do obejrzenia online wystawy  / I invite you to see this online exhibition:

www.artroomgalleryonline.com/current_exhibition.html