Energia koloru - malarstwo i performance.

Edyta Dzierż, Energia koloru - malarstwo i performance, Galeria BWA w Gorzowie Wielkopolskim, 2011.

Filmy: Magazyn kulturalny, Tv Gorzów Wielkopolski, archiwum artystki.
Fotorelacja: archiwum artystki.