XVI International Caesar Art Exhibition "Drugs, the Road to Hell", online / Jordania, 2021

XVI Międzynarodowej Wystawie Sztuki pt. „Narkotyki droga do piekła”, którą zorganizował Cezarski Związek Literatury i Sztuki pod patronatem jordańskiego pisarza Cezara, pisarz Raed Al-Omari /Raed Al-Omari /President and Director of the Caesar Federation of Arts and Literature in Jordan.

Wydarzenie odbyło się 26-28.06.2021 z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

Około 50 arabskich pisarzy i pisarzy zostało przyjętych do arbitrażu, a w konkursie wzięło udział około 110 artystów z 17 krajów arabskich i zachodnich: Jordanii, Iraku, Egiptu, Maroka, Algierii, Tunezji, Syrii, Arabii Saudyjskiej, Libanu, Palestyny, Jemenu, Turcja, Polska, Malezja, Indie, Ameryka i Holandia.
Konkurs i wystawa, według prezydenta Federacji Omari, mają na celu szerzenie świadomości społeczności oraz udziału pisarzy i artystów w tym dniu, który był poświęcony walce z narkotykami na całym świecie 26 lutego.

Dyrektor ds. koordynacji i projektowania wydarzenia, artysta Areej Blouta Malik AlMuluk

Komitet organizacyny wystawy i konkursu utworzyli: dr Arij Hasib /Irak, dr Leila Boutaher /Maroko, artysta Leila Ayari/Tunezja, A. Hassan Abuqtish, dr Thara Mohamed A. Mohamed Saeed Al-Sharman /Jordan, Girl Al-Jabouli i Suzanne Lababidi /Syria, Aya Sami i Nasma Al-Attar /Egipt.

 

_________

XVI International Caesar Art Exhibition "Drugs, the Road to Hell", organized by the Caesar Union of Literature and Art under the patronage of the Jordanian writer Caesar, writer Raed Al-Omari.
The event took place on June 26, 2021 on the occasion of the International Day for the Prevention of Drug Addiction

About 50 Arab writers and writers have been accepted for arbitration, and about 110 artists from 17 Arab and Western countries participated in the competition: Jordan, Iraq, Egypt, Morocco, Algeria, Tunisia, Syria, Saudi Arabia, Lebanon, Palestine, Yemen, Turkey, Poland, Malaysia, India, America and the Netherlands.
The competition and exhibition, according to the President of the Omari Federation, aims to spread community awareness and the participation of writers and artists on this day, which was dedicated to the fight against drugs worldwide on the 26th.

Director of coordination and design, artist Areej Blouta Malik AlMuluk

The committee for supervision and follow-up of the exhibition and competition was formed by: Dr. Arij Hasib /Iraq, Dr. Leila Boutaher /Morocco, Artist Leila Ayari/Tunisia, A. Hassan Abuqtish, Dr. Thara Mohamed A. Mohamed Saeed Al-Sharman /Jordan, Girl Al-Jabouli and Suzanne Lababidi /Syria, Aya Sami and Nasma Al-Attar /Egypt.

 

Więcej / More:

Wystawa online / Online Exhibition

i / and:

The Jewel of the Arabs news / cultural portal
Sunia news