"Baby s ' Amanat-3" - Ybray Altynsarin, Book / Kazachstan, 2021.

Zapraszam do obejrzenia moich fotografii w książce "Baby s ' Amanat-3" 2021. Książka jest poświęcona 180. rocznicy wybitnego kazachskiego poety, pisarza, etnografa, folklorysty i działacza społecznego - Ybray Altynsarin. 

Projekt jest międzynarodowy i zorganizowany w ramach projektu "Baby s' Amanat-3".

Канагат Кодеков  / kurator i realizator projektu.

------------------------------------

I invite you to see my photographs in the book  "Baby s' Amanat-3 " 2021. This book will be devoted to the 180th anniversary of the outstanding Kazakh poet, writer, ethnographer, folklorist and social activist - Ybray Altynsarin. The project is international organized within the project "Baby s' Amanat-3".

Канагат Кодеков / Kodekov Kanagat Kalievich - curator and project implementer.

 

Obejrzyj / See: Book