Bio

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1999-2004) w pracowniach: prof. Wiesława Kruczkowskiego, prof. Marka Sapetto i prof. Mariana Czapli. Specjalizacja: z malarstwa ściennego (mozaika, fresk, sgraffito)
w pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego (2002 -2004) oraz z rzeźby w pracowni prof. Gustawa Zemły (2000-2002).
Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mariana Czapli, Aneks z malarstwa ściennego w pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego – realizacja mozaiki "Przemienienie Pańskie", Ołtarz Dolny Kościoła M. B. Wspom. w Warszawie (2004).
Obecnie doktorantka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Figuruje w Rankingu dziennika "Rzeczpospolita" - Kompas Młodej Sztuki (2008, 2010, 2012). Zdobywczyni nagród
i wyróżnień w konkursach artystycznych w Polsce i zagranicą (Czechy, Anglia, Indie i USA).
Otrzymała Złotą Odznakę ZPAP / Związku Polskich Artystów Plastyków/ za zasługi dla Sztuki i wyjątkowo znaczący wkład pracy społecznej na rzecz Środowiska Artystów Plastyków (2022).

Działa w zarządzie Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków (OW ZPAP, od 2010). 
Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Artcom Expo w Norwegii.

Współtworzy interdyscyplinarne grupy twórcze: Symfonia, Art Visual Dance oraz międzynarodowy ruchu artystyczny Artinterference.
Założycielka i kurator działań grupy Młodzi Sztuką (2012-2016). Współtworzy inicjatywę: Stan Rzeczywisty *nocne spotkania z twórcami (od 2014).
Organizator działań interdyscyplinarnego projektu Power of Art (2019/2020) i międzynarodowego projektu Eviva l'Arte (od 2015). 
Współpracuje również z muzykami m. in.: prof. dr hab. Elżbieta Gajewska, Iwona Jędruch, Katarzyna Oczkowska, Tadeusz Sudnik.

Wystawia solo i zbiorowo. Inicjatorka i organizatorka oraz uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów, wystaw promujących sztukę współczesną w Polsce i zagranicą.

Współtworzy PRACOWNIA 23 na warszawskiej Pradze.
Zajmuje się malarstwem, live painting, performance: obraz-dźwięk-światło.