Eviva l'Arte - międzynarodowy projekt artystyczny.

Eviva l'Arte - międzynarodowy projekt artystyczny, 2015-20.

Projekt artystyczny Eviva l’Arte to cykl międzynarodowych wydarzeń z zakresu sztuk interdyscyplinarnych. 
Pomysłodawczyniami i kuratorkami projektu są artystki: Edyta Dzierż i Anna Kossakowska.

O projekcie:
Ideą naszego projektu jest otwartości kulturowa i otwartość na sztukę w ujęciu postaw artystycznych. Zapraszamy  do wspólnych działań
artystów z Polski i z różnych krajów, zajmujących się różnymi dziedzinami  sztuki. Współpraca przyjmuje formę wystaw z wernisażami,
warsztatów i eventów. Każda edycja projektu to inny wielopokoleniowy, interdyscyplinarny dialog artystyczny.
"Potęga Dobra schroniła się w naturze Piękna' (Platon, Filebo, 65 A.) to jest motor naszych działań artystycznych i organizacyjnych
w ramach projektu Eviva l'Arte. Jako artyści mamy świadomość o dobroczynnym działaniu sztuki na delikatną tkankę ludzkiej psychiki, duszy.
Jesteśmy przekonane, że obcowanie ze współczesnymi dziełami sztuki jest skuteczną metodą poprawy życia ludzi. Dlatego cieszymy się,
że nasze wystawy i wydarzenia towarzyszące są autentyczną wymianą emocji ludzkich i wielopokoleniowym, międzynarodowym dialogiem
ze wszystkimi, którzy w nich uczestniczą.

 Edycje projektu:

 • Eviva l'Arte, edycja polsko-serbska, Warszawa-Belgrad, 2015/2016.
  Był to splot sztuk wizualnych, poezji.
  - Galeria Lufcik, grudzień 2015 / styczeń 2016, Warszawa.
  - Galerii Przestrzeń Sztuk, Siedlce, 2016.
  - Salony Pałacu Ostromecko, podczas Europejskiego Salonu Sztuki, Ostromecko, 2016.
  - Wystawa w Serbii  (w Belgradzie) oraz w ramach artystycznej współpracy artyści polscy zostali przez stronę serbską zaproszeni
    do udziału w znanej serbskiej IX Międzynarodowej Koloni Artystycznej w miejscowości Krčedin, 2016.

 • Eviva l'Arte, edycja polsko-litewska, 2017/2018.
  Był to splot sztuk wizualnych, muzyki i poezji.
  - Galerii Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, Warszawa, 2017.
  - Wystawa na Litwie, Koszedary, 2018.

 • Eviva l'Arte, edycja polsko-litewsko-serbska, 2017.
  Był to splot sztuk wizualnych, muzyki i poezji.
  - Galeria U, Warszawa.
  - Ekspozycja w Centrum Aktywizacji Społecznej w Warszawie, w przestrzeni Fundacji Sedeka „Zdążyć z Pomocą”.

      W 2020 roku kontynuując nasze działania. Tym razem jesteśmy współorganizatorkami projektu "Wszechświat koloru - cykl wystaw sztuki".

Wystawom projektu towarzyszy wydawnictwo: katalogi i foldery (w wersji: polsko-angielskiej, angielskiej), plakaty, zaproszenia.

Zapraszam do śledzenia naszych działań na: Eviva l'Arte - Facebook.

Fotorelacja: materiał organizatorów wystaw, Marcin Sutryk, oraz archiwum Eviva l'Arte.