Curator's Creative Convention, International Online Art Show - International Art Day / Indie, 2021.

Curator's Creative Convention, International Online Art Show - International Art Day / Indie, 2021.

 

Kuratorzy o wystawie / About exhibition: 

Światowy Dzień Sztuki...I Światowy Dzień Sztuki odbył się 15 kwietnia 2012 roku, w dniu wybranym z okazji urodzin Leonarda da Vinci. Jako symbol pokoju na świecie, wolności słowa, tolerancji i braterstwa, da Vinci jest także świadectwem wpływu sztuk pięknych na inne dziedziny. W Stanach Zjednoczonych Światowy Dzień Sztuki odbył się oficjalnie po raz pierwszy w Los Angeles 15 kwietnia 2015 r., a następnie co roku.

(...)

Jako artysta myślę, że mam większy dar, moją sztukę, niż większość ludzi. A teraz, dzięki tej Konwencji Kuratorów Twórczych, mogę szerzyć nadzieję i pozytywność poprzez dzieła sztuki. Nadzieja na nowy początek, nowe życie i jaśniejsze jutro. 

-----------------------------------------

World Art Day...The 1st World Art Day was held on April 15th, 2012, a date chosen in honor of Leonardo da Vinci’s birthday. As a symbol of world peace, freedom of expression, tolerance and brotherhood, da Vinci is also a testament to the influence of the Fine Arts on other fields. In the United States, World Art Day was officially held for the 1st time in the City of Los Angeles on April 15th, 2015 and yearly thereafter.

(...)

Being an artist I think I have a bigger gift, my art, than most of the people do. And now with this Curators Creative Convention, I can spread hope and positivity through art works. Hope for a new beginning, new life and brighter tomorrow.


Dr. Mahima Gupta (USA)
HEAD, 
RADART-IARF (International Artists Radart Foundation)