4 INTERNATIONAL POST CARD - PIEKŁO z Boskiej Komedii Dantego / Galeria ATRHEKA 32, Ostia Lido, Włochy, 2021

4 INTERNATIONAL POST CARD - PIEKŁO z Boskiej Komedii Dantego / Galeria ATRHEKA 32, OSTIA LIDO, Włochy, 2021.

4 INTERNATIONAL POST CARD - HELL from Dante alighieri's divine comedy", 4th MAIL INTERNATIONAL POSTCARD- LinFERnO" di DANTE ALIGHIERI" / ATRHEKA 32 Gallery, OSTIA LIDO, Włochy, 2021.

4-14 Wrzesień 2021 / 4-14 SEPTEMBER 2021
Galeria ARTHEKA 32
Via Sartena 30/32, 
00122 LIDO DI OSTIA ,Włochy.


Sergio Guerrini / kurator projektu.
Sergio Guerrini  / curator of project.

 

Partner wydarzenia - OBSERVO ONLUS.
Event Partner: OBSERVO ONLUS.

 

# Wystawa czynna do 14.09.2021 w godz. 10.00-13.00 /16.00-19.00 ( w niedziele nieczynne, w poniedziałki i święta). Wstęp wolny, z godnie z przepisami ANTICOVID-19/.
The exhibition is open until:in hours: 10 am-1pm / 4-7 pm (closed on Sundays, Mondays and public holidays). Free admission.Free admission, in accordance with the regulations ANTICOVID-19.

- Dochód ze sprzedaży na cele charytatywne zostanie przekazany za pośrednictwem OBSERVO ONLUS na budowę szkoły w Bukobie w północnej Tanzanii.
The income from the sale to charity will be donated through OBSERVO ONLUS for the construction of a school in Bukoba, northern Tanzania

 

# W dniach 17-19.09.2021 wystawa będzie również eksponowana w zamku hrabiów w Ceccano - F. 

Adres: Castello dei Conti di Ceccano, Vico Castello, 03023 Ceccano FR, Włochy.

On September 17-19, 2021, the exhibition will also be on display in the Counts' castle.
Address: Castello dei Conti di Ceccano, Vico Castello, 03023 Ceccano FR, Włochy.

*Wydarzenie przedstawi historyk sztuki Giorgio PALUMBI.
The event was presented by art historian Giorgio PALUMBI.