Dialogue of Civilization - the International Virtual Art Exhibition / The Niler Art Community, Egypt & Nepal, Lumbini Peace World Peace Forum, 2021.

„Dialog Cywilizacji” Międzynarodowa Wirtualna Wystawa Sztuki / The Niler Art Community, Egypt & Nepal, Lumbini Peace World Peace Forum, 2021.

Wspólnota Sztuki Niler w Egipcie i Światowe Forum Pokoju Lumbini w Nepalu współpracują z okazji Dnia Pokoju - 21.09.2021.

Wystawa: 21.09-15.10.2021

Kurator projektu: Safaa Afifi.

________________________

The Niler Art Community in Egypt & Lumbini Peace  World Peace Forum in Nepal are Collaborating for the occasion of Day of Peace.

I am very happy that I can participate in the International Virtual Art Exhibition "Dialogue of Civilization", which starts today: September 21 and will be until October 15 - 2021

Art Curator: Safaa Afifi.

 

___________________

Więc o wydarzeniu / More about event:

„Ponieważ dziś świat obchodzi „Międzynarodowy Dzień Pokoju”, pragniemy serdecznie pozdrowić wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków z całego świata. Światowe Forum Pokoju Lumbini składa najlepsze życzenia, aby nadchodzący rok umożliwił ludzkości postęp na droga braterstwa, sprawiedliwości i pokoju między jednostkami, wspólnotami, ludami i narodami”/ Safaa Afifi/.

"As the world celebrates "International Day of Peace" today, we want to extend cordial greetings to all our friends and well-wishers from around the globe. Lumbini World Peace Forum offers best wishes that the coming year will enable humanity to advance on the path of fraternity, justice and peace between individuals, communities, peoples and nations" /Safaa Afifi/.