SYMFONIA ŁACZY w 100-lecie odzyskania Niepodległości, grupa twórcza / Galerie: DAP1, DAP 2, DAP 3 w Domu Artysty Plastyka, Warszawa, Poland, 2021

Jubileuszowa wystawa „Symfonia łączy ”- w 100-lecie odzyskania Niepodległości

Galerie Domu Artysty Plastyka DAP 1 i DAP 2 oraz DAP 3 / Mazowiecka 11 a, Warszawa
Wystawa czynna: 02-20.07.2021
Wystawie towarzyszyć będzie muzyka znakomitej flecistki Pani Sylwii Lorenc.


Wystawa uzyskała patronat Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

W wystawie udział biorą artyści: MALARSTWO: Marek Ałaszewski, Tomasz Awdziejczyk, Wanda Badowska-Twarowska, Barbara Bielecka-Woźniczko, Jan Brodziak, Jolanta Caban, Alina Dorada-Krawczyk, Edyta Dzierż, Anna Forycka-Putiatycka, Andrzej S. Grabowski, Magdalena Hajnosz, Wanda Hansen, Larysa Jaromska, Bożena Korulska, Bożenna Leszczyńska, Janusz Lewandowski, Bogusław Lustyk, Iwona Maciejewska, Jacek Maślankiewicz, Franciszek Maśluszczak, Mirosław Miroński, Joanna Mrozowska, Iwona Ostrowska, Małgorzata Anna Roszkowska, Paweł Sochacki. RZEŹBA: Magdalena Dobrucka, Majid Jammoul, Dariusz Kowalski Kodar, Teresa Pastuszka-Kowalska, Jerzy Teper, Anna Wątróbska-Wdowiarska, Aleksander Marek Zyśko. TKANINA:  Alina Bloch, Maria Chojnacka, Krystyna Jatkiewicz, Maria Jełowicka, Joanna Lohn-Zając, Ewa Poradowska-Werszler, Teresa Rucińska, Krystyna Wojtyna-Drouet.

Anna Forycka-Putiatycka / koordynatorka i kurator 

 

______________________________

The jubilee exhibition "Symphony connects" - on the 100th Anniversary of Regaining Independence.

Galleries of Dom Artysty Plastyka DAP 1 and DAP 2 and DAP 3 / Mazowiecka 11 a, Warsaw, Poland.

The exhibition is open: July 2-20, 2021

The exhibition will be accompanied by the music of the excellent flutist, Ms Sylwia Lorenc.

 

The exhibition was held under the patronage of the Ministry of Culture, National Heritage and Sports.

Artists participating in the exhibition: PAINTING: Marek Ałaszewski, Tomasz Awdziejczyk, Wanda Badowska-Twarowska, Barbara Bielecka-Woźniczko, Jan Brodziak, Jolanta Caban, Alina Dorada-Krawczyk, Edyta Dzierż, Anna Forycka-Putiatycka, Andrzej S. Grabowski, Magdalena Hajnosz, Wanda Hansen, Larysa Jaromska, Bożena Korulska, Bożenna Leszczyńska, Janusz Lewandowski, Bogusław Lustyk, Iwona Maciejewska, Jacek Maślankiewicz, Franciszek Maśluszczak, Mirosław Miroński, Joanna Mrozowska, Iwona Ostrowska, Małgorzata Anna Roszkowska, Paweł Sochacki.  SCULPTURE: Magdalena Dobrucka, Majid Jammoul, Dariusz Kowalski Kodar, Teresa Pastuszka-Kowalska, Jerzy Teper, Anna Wątróbska-Wdowiarska, Aleksander Marek Zyśko.  FABRIC: Alina Bloch, Maria Chojnacka, Krystyna Jatkiewicz, Maria Jełowicka, Joanna Lohn-Zając, Ewa Poradowska-Werszler, Teresa Rucińska, Krystyna Wojtyna-Drouet.

Anna Forycka-Putiatycka / coordinator and curator

 

Więcej / More:

artinfo.pl / wydarzenia

tvp kultura / tvp.pl