15th April World Day Art, International Online Juried Exhibition / Turcja, 2021.

15th April World Day Art, International Online Juried Exhibition / Turcja, 2021.

 

15 kwietnia 2021 /  Światowy Dzień Sztuki - urodziny Leonarda da Vinci
52 krajów/coutries, 309 artystów/artists

Wystawa, organizowana interaktywnie w Światowy Dzień Sztuki przy współpracy: Wydziału Edukacji Uniwersytetu Trakya, Wydziału Malarstwa i Edukacji Biznesu oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Solidarności Malarzy, skupia profesjonalnych i odnoszących sukcesy artystów z 52 krajów oraz artystów akademickich, a także młodych talentów.

W redakcji i jury wystawy, która składa się z wybranych prac i oferuje ucztę wizualną, Assoc.Dr. Moonlight KODAMAN, Assoc.Dr. Aylin GÜRBÜZ i Assoc.Dr. Figen GIRN bierze udział. Wspaniała muzyka wystawy została przygotowana z występem na żywo przez członków wydziału Trakya University Wydziału Edukacji, Wydział Edukacji Muzycznej.

Wystawę zainaugurował wiceprezes URD Nazmi Metin.

Informacje o muzyce wystawienniczej są następujące: Skrzypce: Wykład. Zobacz: Dr. Gül Sakarya, Fortepian: Arş. Gör. Cengizhan Şirin, "Rondo Alla Turca" W. A. Mozart Transkrypcja na skrzypce i fortepian Fabrizio Ferrari.

--------------------------------------

The exhibition, organized interactively on World Art Day with the cooperation of Trakya University Faculty of Education, Department of Painting and Business Education and International Painter Solidarity Association, brings together professional and successful artists from 52 countries and academic artists as well as young talents.

In the editing and jury of the exhibition, which consists of selected works and offers a visual feast, Assoc.Dr. Moonlight KODAMAN, Assoc.Dr. Aylin GÜRBÜZ and Assoc.Dr. Figen GIRN is taking part.

The magnificent music of the exhibition was prepared with a live performance by the faculty members of Trakya University Faculty of Education, Department of Music Education. The exhibition video will be available to view on 15 April 2021 on the University page and the International Painter's Solidarity page.

The exhibition will be launched by URD Vice President Nazmi Metin.

Information about Exhibition Music is as follows: Violin: Lecture. See. Dr. Gül Sakarya, Piano: Arş. Gör. Cengizhan Şirin, "Rondo Alla Turca" W. A. Mozart Transcription for Violin and Piano by Fabrizio Ferrari

 More:

organaizer

organaizer

 

 

.