21 Expressions, International Virtual Exhibition, Wydział Sztuk Pięknych ASWARA & ArtFort / Indie & Malezja, 2021.

21 Expressions, International Virtual Exhibition, Wydział Sztuk Pięknych / Faculty of Fine Art ASWARA & ArtFort / Indie & Malezja, 2021.

61 malarzy z 21 współczesnych artystów / 61 Contemporary artists from 21 countries.

 

„21 EKSPRESJI” 2021 (15 marca – 15 lipca 2021)

W związku z nadejściem 2021 roku odbywa się wystawa „21 EKSPRESJI”. Wystawa, czynna od 15 marca do 15 lipca 2021 r., jest wspólnym projektem ArtFort India i Wydziału Sztuk Pięknych ASWARA w Kuala Lumpur w Malezji. Na wystawie prezentowane są dzieła wielkich artystów; 66 malarzy z 21 krajów. Malarze z takich krajów jak: Bośnia, Kanada, Dania, Niemcy, Ghana, Grecja, Iran, Korea, Kosowo, Macedonia, Malezja, Maroko, Pakistan, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Tajwan, Turcja, USA i Indie wzięli udział w wystawa.

______________________________________________________-

‘21 EXPRESSIONS’ Exhibition 2021 (15 March – 15 July 2021)

In conjunction with the arrival of 2021, an exhibition called ‘21 EXPRESSIONS ’is held. The exhibition, which runs from March 15 to July 15, 2021 is a collaboration project between the ArtFort India and the Faculty of Fine Art ASWARA, Kuala Lumpur, Malaysia. The exhibition features artworks by great artists; 66 painters from 21 countries. Painters from countries such as Bosnia, Canada, Denmark, Germany, Ghana, Greece, Iran, Korea, Kosovo, Macedonia, Malaysia, Morocco, Pakistan, Poland, Romania, Russia, Serbia, Taiwan, Turkey, USA and India took part in the exhibition.

 

Wystawa wirtualna / Virtual Exhibition

Katalog / Cataloge