4 INTERNATIONAL POST CARD - PIEKŁO z Boskiej Komedii Dantego / Galeria ATRHEKA 32, OSTIA LIDO, Włochy, 2021.

4 INTERNATIONAL POST CARD - PIEKŁO z Boskiej Komedii Dantego / Galeria ATRHEKA 32, OSTIA LIDO, Włochy, 2021.
4th MAIL INTERNATIONAL POSTCARD- LinFERnO" di DANTE ALIGHIERI" / ATRHEKA 32 Gallery, OSTIA LIDO, Włochy, 2021.

4-14 Wrzesień 2021 / 4-14 SEPTEMBER 2021
Galeria ARTHEKA 32
Via Sartena 30/32, 
00122 LIDO DI OSTIA ,Włochy.


Sergio Guerrini / kurator projektu.
Sergio Guerrini  / curator of project.

Partner wydarzenia - OBSERVO ONLUS / Event Partner: OBSERVO ONLUS. 

Dochód ze sprzedaży na cele charytatywne zostanie przekazany za pośrednictwem OBSERVO ONLUS na budowę szkoły w Bukobie w północnej Tanzanii.
- The income from the sale to charity will be donated through OBSERVO ONLUS for the construction of a school in Bukoba, northern Tanzania

 

# 17-19.09.2021
Wystawa projektu w Zamku Hrabiów w Ceccano - F./ Włochy.
Adres: Castello dei Conti di Ceccano, Vico Castello, 03023 Ceccano FR, Włochy.

#On September 17-19, 2021, the exhibition will also be on display in the Counts' castle.
Address: Castello dei Conti di Ceccano, Vico Castello, 03023 Ceccano FR, Włochy.

*Wydarzenie przedstawi historyk sztuki Giorgio PALUMBI. / The event was presented by art historian Giorgio PALUMBI.

Video