PositiveArt 2021. W hołdzie Mistrzom na 110-lecie ZPAP / Galeria DAP, Warszawa, Polska, 2021.

Wystawa grupy twórczej PositiveArt 2021 "W hołdzie Mistrzom na 110-lecie ZPAP" to wyjątkowe wydarzenie artystyczne. 

Zapraszam w podróż po współczesnych interpretacjach najznakomitszej historii polskiej sztuki.
70 artystów, reprezentujących wszystkie dziedziny sztuk wizualnych, stworzyło prace inspirowane twórczością największych

twórców, związanych ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków od początku jego istnienia, od Wyspiańskiego do Fangora,
od Witkacego do Gierowskiego, od Kobro do Abakanowicz. 

Galeria DAP 
ul. Mazowiecka 11A / Dom Artysty Plastyka, Warszawa 
3-29 grudnia 2021

 

[Zwiedzanie wg zalecań pandemicznych]

_____________________

I invite you on a journey through contemporary interpretations of the greatest history of Polish art.
The exhibition at the DAP Gallery at ul. Mazowiecka 11A /Warsaw, Poland/ at the Artists' House is held on 3-29 December 2021.

The exhibition of the creative group PositiveArt2021 "In tribute to the Masters for the 110th anniversary of ZPAP" is a unique artistic event.

70 artists, representing all fields of visual arts, created works inspired by the works of the greatest artists associated with the Association
of Polish Artists and Designers from its inception, from Wyspiański to Fangor, from Witkacy to Gierowski, from Kobro to Abakanowicz.