Enchanting Landscapes, International Art Exhibition, Pepney Gallery & The Landscape Memory & Memory Collective, Irlandia, 2022.

Enchanting Landscapes, Międzynarodowa wystawa sztuki,  Pepney Gallery & The Landscape Memory  & Memory Collective, Irlandia, 2022.

Mój obraz "Expression of light and color 33" (akryl na płótnie średnica 30 cm) został wybrany przez Pepney Gallery do międzynarodowego projektu: Enchanting Landsacapes.

 

Wystawa w galerii stacjonarnej i wystawa wirtualna: 17.02 -19.03.2022
Pepney Gallery & Cootehill Library Gallery
Bridge Street, Cootehill, Co. Cavan / Irlandia.

"Ta ekscytująca współpraca odzwierciedla nasze cele, aby myśleć poza czterema ścianami związanymi z naszą przestrzenią, koncentrując się na zalążku pojęć artystycznych, które rosną w różnych lokalizacjach.  Artyści na tej wystawie ukazują swoje osobiste podejście do Pejzaży, które urzekają, innymi światami i oddają urok ich istoty.  Wpływy pochodzą z miejsca zamieszkania każdego artysty, takich jak Irlandia, Polska, USA, Niemcy, Izrael i Grecja."

Pepney Gallery

___________________________________________________________________

Enchanting Landscapes, International Art Exhibition,  Pepney Gallery & The Landscape Memory  & Memory Collective, Ireland, 2022.

My painting "Expression of light and color 33" (acrylic on canvas, diameter 30 cm)

International physical exhibition "Enchanting Landscapes "thanks Pepney Gallery  and her collaboration with The Landscape Memory  and The Memory Collective  will be on view on February 17, 2022 in Ireland. The exhibition will be virtual / online and will coincide with the physical exhibition that will be broadcast live February 17 at 20:00 (local time / Ireland).

Exhibition: February 17 - March 19, 2022.
Pepney Gallery / Ireland & Cootehill Library  Gallery / Bridge Street, Cootehill, Co.  Cavan / Ireland.

 

 

"This exciting collaboration reflects our objectives to think outside the four walls relating to our space being focused on the seed of artistic notions that grow into various locations. Artists in this exhibition bring forward their personal approach to Landscapes that are captivating, other worldly and capture the enchantment of their essence. Influences would be derived from where each artist is resident such as Ireland, Poland, U.S.A., Germany, Israel and Greece."
Pepney Gallery

 

_______________

Wyróżnieni artyści / Featured Artists: Dawn McGrath (Irlandia / Ireland), Edyta Dzierż (Polska / Poland), Grace Glover (USA), Irena Paskali (Niemcy / Germany), Marilyn Gaffney (Irlandia / Ireland), Paula Hynes (Irlandia / Ireland), Root Yarden (Izrael / Israel), Steph FigPope (USA) i Thomas Vallianatos (Grecja / Greece).

_____________________________________

Więc o wystawach / More about exhibitions:

www.pepneygallery.com/Enchanting-Landscapes/

https://landscapeandmemoryblog.wordpress.com/

www.facebook.com/1614163055513830/posts/3145179125745541/