Poruszyć zmysły.

Poruszyć zmysły

Emil Zola twierdził, że sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty. Jaki temperament reprezentuje Edyta Dzierż?- zobaczycie na wystawie w warszawskiej Galerii -1.

Najnowsza wystawa Edyty Dzierż „W oparach koloru”, to przykład idealnych zależności między naturą i kolorem, które dla autorki stanowią kluczowe punkty w jej twórczości. Natura, będąca stymulatorem poznania i twórczych impulsów, zmusza do koncentracji i tworzenia kolejnych nowych jakości. Kolor z kolei, to istota malarstwa i wyraz energii, która oddziałuje na widza oraz przestrzeń. Kolor ma uderzać w widza, wpływać na kształt rytmów, dźwięków- po prostu brzmieć. W czasie live painting czy perfomence’ów autorki, widz może w bezpośredni sposób odbierać bodźce w postaci myśli, idei, śladów, znaków, słów, dźwięków i energii.

Edycie Dzierż bliskie jest pojęcie ‘synestezji’, która przejawia się w poszukiwaniach i określaniu związków między obrazem, dźwiękiem i światłem. W malarstwo i performance artystki wpisane są koncentracja i zaangażowanie. Zmysły przenikają się, uzupełniają, wizualizują. Pomiędzy artystką a odbiorcą następuje wspólna więź tworzenia, improwizacji oraz odkrywania indywidualnych i wspólnych emocji.

Odbiorca obcując z rzeczywisto-abstrakcyjnymi obrazami i dźwiękami w twórczości Edyty Dzierż podświadomie zestraja się z nimi. Współodczuwa dynamikę i energię: koloru, dźwięku, światła, formy, kształtu, faktury oraz zapachu.

Co: Edyta Dzierż. W oparach koloru. Wystawa malarstwa&performance: malarstwo-światło-dźwięk
Gdzie: Galeria (-1) Polski Komitet Olimpijski /Centrum Olimpijskie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa

Kiedy: wernisaż & performance: 31 lipca 2013
Wystawa: 1 sierpnia-2 września 2013

Kurator wystawy: Kama Zboralska

 

Kinga Nowicka.

Tekst: Poruszyć zmysły - Edyta Dzierż, magazyn Miasto Kobiet, internet, 11 lipca, 2013.