BLOOM / Surface Gallery, Wielka Brytania, 2021-2022.

 Angielski projekt BLOOM / Surface Gallery, Nottingham, Wielka Brytania, 2021-2022.

 The English project BLOOM / Surface Gallery, Nottingham, Great Britain, 2021-2022.

O projekcie:

"Witamy w Bloom, pokazie życia roślin w sztuce...

W całej historii sztuki artyści uchwycili złożoną symbolikę kwiatów i roślin. Kwiat może reprezentować reprodukcję lub rozkład, miłość lub trudności – lub nic więcej niż przedmiot badań technicznych. Powiązania ludzi i fascynacja królestwem roślin są nadal badane. 

Obrazy można przeciągać po stronie, aby tworzyć nowe układy i badać relacje między kompozycjami. Kliknięcie obrazu otworzy link do strony internetowej artysty lub strony w mediach społecznościowych."

_______________________

About the project:

"Welcome to Bloom, a display of plant life in art...

Throughout art history, artists have captured the complex symbolism of flowers and plants. A flower can represent reproduction or decay, love or hardship—or nothing more than a subject for technical study. People’s connections and fascination with the plant kingdom continues to be explored today. 

Images can be dragged around the page to create new layouts and explore relationships between artworks. Clicking on an image will open a link to the artist’s website or social media page."

 _________________

Ogród / The Garden:

www.surfacegallery.org/online