Echigo-Tsumari Art Triennale 2022 & Echigo-Tsumari International Mail Art Exhibition / Gallery Yuyama & Nunagawa, Japan, 2022.