Statement

W malarstwie istotne są dla mnie odniesienia do natury. To jej bogactwo różnorodności aluzji prowokuje mnie!

To stąd zawsze pochodzi mój pierwszy impuls do odczuć. Z natury wybieram sieć obrazów, dźwięków, światła oraz przestrzeń i fakturę. To wszystko powoduje określony proces myślenia i tworzenia swoich śladów, gestów, znaków, energii. Kojarzę abstrakty i realne odniesienia w realistyczno-abstrakcyjne obrazy.

Jednak trudno jest ograniczyć twórczość do realizacji z góry założonego planu. Malarstwo jako dynamiczny proces wciąż poddaje modyfikacji pierwotne założenie i wyobrażenie. Widzę swoje obrazy jako pola naturalnej prowokacji, nawet walki między koncepcją a materią malarską, konfrontacją wyobraźni i możliwości.

Białe płótna zawsze uruchamiają we mnie pragnienie do naturalnego i spontanicznego ujawnienia 'strumienia koloru'. Jak obrazy odbiegają od pierwotnego założenia, jak otwierają się podczas pracy nowe rozwiązania – stanowi ważny element mojej pracy.

Ekspresja obrazów jest efektem mojej fascynacji naturą: chaosem-regularnością, różnorodnością faktur i rytmów oraz nie/jednoznacznością. Obrazy stanowią syntezę moich poszukiwań malarskich zmierzających do stworzenia kompozycji malarskich o nie/trwałym oraz nie/konkretnym ładunku emocjonalnym. 

W twórczości bliskie jest mi pojęcie "synestezja".
Wyraża się ono u mnie w poszukiwaniach i określaniu związków między obrazem, dźwiękiem i światłem: Performance obraz - dźwięk - światło. Istotą mojego działania jest tworzenie „na żywo” dynamicznej malarskiej narracji za pomocą mojej ekspresji i kreacji - to jest metoda artystyczna. Światłem dopełniam i scalam, formalnie i wyrazowo warstwy obrazu i dźwięku.
Performance to spotkanie (artystki i odbiorcy, człowieka z człowiekiem), tworzenie, improwizacja i dialog, który podświadomie uruchamia w publiczności indywidualne oraz wspólne zmysły, emocje i energię… - otwiera na doświadczenie natury i sztuki.