Luna Ewentualnie Mars. Międzynarodowa wystawa projektu „Mail Art” / Kraków, Polska, 2021-2022.

Luna Ewentualnie Mars. Międzynarodowa wystawa projektu „Mail Art” (Sztuka zawarta w pocztówce) / Kraków, Polska, 2021-2022.

Ideą projektu jest: popularyzacja twórczości Stanisława Lema oraz jego związku z Miastem Kraków.
Pragniemy aby każdy z uczestników projektu zastanowił się nad tym jak wielowarstwowe podłoże
miała twórczość Stanisława Lema, oraz w jaki sposób była i jest ona odczytywana przez świat nauki,
filozofii i sztuki. Bardzo istotnym elementem naszego projektu jest fakt eksploracji kosmicznej Marsa.

Pierwsza wystawa projektu ” LEM Mail Art ” odbędzie się 17 grudnia 2021 w Galerii Gil Politechniki Krakowskiej w Krakowie.

Kolejne wystawy planowane są na wiosnę 2022 w Niepołomicach i Zawierciu (w Polsce). 

________________________________

Luna Eventually Mars. International exhibition of the project „Mail Art” (Art contained in a postcard), Cracow, Poland, 2021.

The idea of the project: is the popularization of Stanislaw Lem’s works and
his relationship with the City of Cracow. It’s aimed that each participant of
the project is to reflect on the multi-layered background of Stanisław Lem’s
work, and how it has been and is being read by the world of science, philosophy,
and art. One of the crucial elements of our project is the fact of Exploration of Mars.

The first exhibition of the ” LEM Mail Art ” project will be held on 17th December 2021 in the Gil Gallery of the Cracow University of Technology in Cracow, Poland.

Subsequent exhibitions are planned for spring 2022 in Niepołomice and Zawiercie (in Poland). 

___________________

 

Project:

luna eventually mars